image2 image3 image1 image4

Investovať do budúcnosti je investovať do životného poistenia

Poisťovne na Slovensku ponúkajú širokú škálu poistných programov životného a úrazového poistenia. Dnes určite všetci rozmýšľame o svojej budúcej finančnej situácií a zabezpečení seba i svojich najbližších. Preto využite komplexný poradenský a konzultačný servis, nezávislé a odborné rady našich pracovníkov oddelenia životného poistenia.

  • Životné kapitálové poistenie dospelých
  • Životné poistenie pre kľúčových zamestnancov
  • Životné kapitálové poistenie detí (venové poistenie)
  • Dôchodkové poistenie
  • Úrazové poistenie


Pripoistenia:

  • úrazové (trvalé následky úrazom, smrť následkom úrazu)
  • kritické choroby
  • oslobodenie od platenia v prípade trvalej invalidity
  • denné odškodné pri hospitalizácii na čas nevyhnutného liečenia v prípade úrazu