Vytlačiť

Automobil sa stal pre mnohých z nás nepostrádateľným dopravným prostriedkom, ktorý nás rýchlo a pohodlne spája s okolitým svetom. Rozvoj motorizmu má ale, bohužiaľ, i tienisté stránky. Jedným z dôsledkov uponáhľanosti dnešného sveta je zvyšujúci sa počet dopravných nehôd, pri ktorých dochádza nielen k značným materiálnym škodám, ale i k stratám na ľudských životoch. Vyššie uvedené skutočnosti spolu s nárastom krádeží automobilov vedú zákonite tiež k otázkam u koho a ako sa poistiť.

Poistenie môžete dojednať pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj firemné. Havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ponúkajú viaceré poisťovacie spoločnosti s rôznymi výhodami a službami pre klienta. Správne sa rozhodnúť, pri výbere kvalitného havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, Vám odborne a nezávisle pomôžu naši profesionálne vyškolení pracovníci oddelenia poistenia majetku.

MAXIMA BROKER a.s. sa okrem iného, špecializuje vo veciach poistenia, na zastupovanie tých spoločností, ktoré sa zaoberajú predajom a servisom motorových vozidiel.

V predajných priestoroch našich zmluvných autopredajcov, Vám naši pracovníci odborne poradia pri výbere najvýhodnejšieho poistenia, tak aby ste boli spokojní nie len s cenou, ale najmä s likvidáciou poistných udalostí pri oprave Vášho havarovaného motorového vozidla.


Kompletné havarijné poistenie kryje tieto riziká


Povinné zmluvné poistenie

Kryje škody, ktoré vodič resp. prevádzkovateľ spôsobí iným osobám na majetku, zdraví resp. ušlý zisk. Ak má poškodený uzatvorené havarijné poistenie, nemusí čakať na výplatu poistného plnenia, z Povinného zmluvného poistenia (PZP), ale rieši poistnú udalosť z havarijnej poistky. Plnenie nie je krátené o spoluúčasť, nakoľko poisťovňa poškodeného si celú výšku poistného plnenia vyfaktúruje od poisťovne, v ktorej má vinník uzatvorenú PZP zmluvu.

Pomôžeme Vám s výberom najvýhodnejšieho poistného programu havarijného a Povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu u viacerých poisťovacích spoločností.

Poradíme, vysvetlíme a Vy sa rozhodnete.


Riešenie poistných udalostí

Jedna stránka veci je mať uzavreté poistné zmluvy, druhá, oveľa dôležitejšia, je starať sa o klienta pri škodových udalostiach. Až pri prvej škodovej udalosti sa ukáže kvalita uzavretých poistných zmlúv. Mnohokrát je práve riešenie poistných udalostí, pri ktorých poisťovňa častokrát postupuje veľmi liknavo, veľmi dôležité a náročné. Klient nepozná svoje práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy. Často nevie správne a odborne argumentovať pri riešení poistnej udalosti. A práve v tomto momente sa ukážu ako veľmi cenné naše služby. Keďže komunikujeme s managermi poisťovní na vyšších miestach, sme schopní pružnejšie riešiť poistné udalosti. Prejednávame náhrady škody s poisťovňou a chránime záujmy klienta.

Poradenský a konzultačný poisťovací servis pre právnické a fyzické osoby poskytujeme bez nároku na odmenu.