image2 image3 image1 image4

   

 

Profil spoločnosti

Sme dynamickou spoločnosťou, ktorá pôsobí na Slovensku v oblasti sprostredkovania finančných služieb od roku 2000.  Finančné sprostredkovanie vykonávame v zmysle zákona 186/2009 Z. z. ako samostatný finančný agent,  na základe povolenia NBS     č. ODT- 13770/2010, v sektoroch:

 • poistenia alebo zaistenia,
 • prijímania vkladov,
 • poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,
 • sektore kapitálového trhu.

V roku 2012 sme rozšírili pôsobenie spoločnosti, zriadením organizačnej zložky v Českej republike, so sídlom v Prahe.

Sme významným členom  Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) a držiteľmi certifikátov:

 • spoločnosti Bisnode - Register solventných firiem  (r. 2014)
 • Národného informačného strediska Slovenskej republiky, a. s. – Bonitný podnik (r. 2014).

Naši zamestnanci a podriadení finanční agenti sú dôsledne vedení k dodržiavaniu vnútorných procesov stanovených normou Systému riadenia kvality ISO 9001:2015, aby mohli klientom poskytnúť najvyšší možný štandard služieb.

Naša činnosť je zameraná predovšetkým na sprostredkovanie finančných služieb v oblasti neživotného poistenia a to hlavne na poistenie majetku fyzických a právnických osôb, na poistenie motorových vozidiel a na rôzne druhy zodpovednostných poistení. Vrámci portfólia našich klientov sa venujeme životnému poisteniu a sprostredkovaniu leasingov,  úverov a stavebného sporenia. Okrem iného, pre našich klientov zabezpečujeme:

 • vykonanie auditov už uzatvorených zmlúv o finančnej službe a s tým súvisiacu optimalizáciu nákladov
 • komplexnú starostlivosť pri správe zmlúv o finančnej službe
 • odborné poradenstvo pri riešení poistných udalostí
 • poskytovanie asistenčných služieb pri poistných udalostiach 24 hod denne
 • reklamáciu poistných plnení a vymáhanie oprávnených nárokov klientov vyplývajúcich z poistných zmlúv

Spoločnosť MAXIMA BROKER, a.s. je samostatným finančným agentom  registrovaným na NBS pod č. : ODT- 13770/2010 a je riadnym členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP).

 

   MB bonita 2017

 

               

   MAXIMA BROKER, a.s. stab. 2018 viac ako 15 rokov

  certif fin por 2017

 

 

spolah pdnik